bugün

sokak hayvanları yasası

Hükümetin çalışmalarını tamamladığı ama şu anda teklif halindedir.
iktidarın, sahiplenilmeyen hayvanların bir ay sonunda uyutulmasına ilişkin düzenleme içeren teklifinde, aksi düşünülmesi halinde ise 1 milyon 900 bin sokak köpeği bulunduğu varsayıldığında her 1.000 hayvan için 1.900 yeni barınak yapılması gerektiği bunun da sürdürülebilir olmadığı yazıyor. Teklif, belediyelerin bu konudaki sorumluluğunu arttırırken, işini yapmayanlara ceza getiriyor.

Teklifte uyutulacak hayvanların durumlarına göre seçileceğine ilişkin metinde bir hüküm bulunmuyor. Bazı basın organlarında bunun aksi iddia edilmişti.

AKP Kaynakları sihiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasından geri adım atılmasının düşünülmediğini söylüyorlar.

Teklifin gerekçesi ise özetle şöyle:

Mevcut yasa ile hayvanların toplanması ve rahabilitasyonuna ilişkin sorumluluk belediyelere verilmiş ancak gerekli denetim mekanizmaları tesis edilemediğinden ilgili kuruluşlar, üzerine düşeni tam anlamıyla yerine getirmemiştir. Bazı durumlarda ise ilgili kanun maddeleri sebebiyle çözüme katkı sunmak istedikleri halde çizilen sınırları geçemeyeceklerini belirtmiş ve popülasyon her geçen gün katlanarak devam etmiştir.

Ülkemizde 100 bin kapasiteli 326 adet hayvan bakımevi bulunmaktadır. Mevcut iki milyon sahipsiz hayvan göz önünde bulundurulduğunda halihazırda bulunan hayvan bakımevi kapasitesinin yetersiz olduğu görülmektedir. Kapasite düşünüldüğünde 1.900.000 sahipsiz hayvan için 1.900 adet ve bin hayvan kapasiteli bakımevi tesis edilmesi gerekmektedir.

Hayvan başına 4 metrekare alan ayrılmak suretiyle 1.000 hayvan kapasiteli 1 bakımevinin maliyeti minimum 3,5 milyon TL olarak hesaplanmıştır. 1.900 bakımevi yapılmasının gerektiği düşünüldüğünde maliyetin 6,65 milyar liraya vuracağı hesaplanmıştır. Belediyelerden elde edilen verilen göre ise bir hayvanın ortalama besleme maliyetinin de aylık 3.500 lira olduğu düşünülürse de bir bakımevinin yıllık besleme maliyeti 42.000.000 TL'yi bulacaktır.

2 milyon hayvana ömürleri boyunca hayvan bakımevinde bakılacak olması halinde ise bunun yıllık maliyetinin 84 milyar olacağı belirtilmiştir.

Uyutulma maddesi ise şöyle;

Hayvan bakım evlerinde bulunan hayvanlardan 1 ay içinde sahiplendirilmemiş olanlara ötenazi yapılır. Sahiplendirilenler, rehabilitasyon işlemleri yerel yönetimlerce tamamlandıktan sonra sahibine teslim edilir. Sahipsiz hayvanların hayvan bakım evlerinde barındırılması, sahiplendirilmesi ve ötenazi yapılması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.
t
Belediyelerin sorumluluklarının arttırıldığı maddelere göre de görevin yapılmasına ilişkin denetim Tarım Bakanlığı'nda olacak. Yerel yönetimlerce yapılan denetimler sonucu kesilen idari para cezaları yerel yönetimlere gelir olarak kaydedilecek. Yerel yönetimler, sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlü olacaklar.

Belediyelerin görevlerini yerine getiremediği durumlarda bu görev vali tarafından üslenilecek. Alınan tedbirlerin masrafları ilgili belediye veya özel idaresinden tahsis edilecek. Aksi durumlarda belediyelerin kasasından tahsis edilecek.

Belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların rehabilitasyonunun sağlanması ve sahiplendirilinceye kadar yaşamaları amacıyla hayvan bakımevleri kurmak zorunda olacaklar. Bakımevlerine götürülen bu hayvanlar bakanlıkça oluşturulan veri tabanına kayedilecek.

Belediyeler, üç yıl süreyle hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini yapmak ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırmak zorunda olacaklar. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde 3 olarak uygulanacak. Ayrılan ödenekler başka bir amaç için kullanılmayacak.

Yazı, Gazete Pencere'nin 31.05.2024 tarihinde internet sitesindeki Nuray Babacan'ın yazısından alıntılanmıştır.

Köpeklerin uyutulması şu an için hemen yapılacak bir eylem gibi görülmüyor. Ama mevcut koşullar altında başka çare kalmış gibi de görülmüyor. Hayvanların uyutulması vahşice görünse de bu koşullarda en insani çözüm de bu olacak sanki. Durumu bu kadar vahim ve katliam gibi gösteren durum sayının korkunç bir sayıya ulaşana dek pek çok kurum ve kuruluşun, iktidarın, devletin, muhalefetin kulağının üstüne yatması.

alınan bu karara karşı çıkanlar olacaktır. Ama bu kişilerin evlerinde hayvan besleyip beslemediğine bakılmalı, beslese de beslemese de ilave bir hayvan daha besleyip beslemeyeceği sorulması gerekiyor. Dünyada köpek saldırıları sonucu bizden daha çok can kaybı yaşayan bir ülke var mı acaba? Ben görüntüden çok rahatsızım. izmir de yaşıyorum. Otogarımızda 7-8 köpeklik bir sürü yaşıyor ve zaman zaman insanlara saldırıyorlar. Saat kulesinin civarı ona keza. Yürüyüş yapılan yerlerde öbekleşiyorlar ve nedensiz bir şekilde zaman zaman saldırılıyorlar. Bu şekilde saldırıya uğrayan arkadaşım ağır yaralandı. Evimde iki kedi bir köpek besliyorum. Köpek erkek bir pug. Sokak köpeklerinin saldırma korkusun yüzünden rahat rahat dışarıda dolaştıramıyoruz. Herşeyden önemlisi bir çocuğun hayatı bile 2.000.000 köpeğin hayatı ile kıyaslanamaz.

Bunun yanında devlet neler yapabilir daha... Çok ama çok şey. Hayvan sahiplenenlere doğalgaz, elektrik faturalarında indirim yapabilir. Hayvansız fabrikalara 2 üstü hayvan besledikleri takdirde "bazı avantajlar verebilir. Askerliğimi güneydoğu da yaptım. Uygun ırklar askeriyeler, sınır bölükleri için çok ideal. Buralara dağıtılabilir. Bu hayvanlar termal kameralardan bile daha iyi bir algıya sahipler. Kendi masraslarını bu sayede çıkarırlar. Birçok kayıp verdiğimiz olay yeterli sayıda eğitimli hayvan olsaydı ya gerçekleşmezdi ya da kayıp sayısısı minumumla atlatılabilirdi. Askeri olarak eğitilmesi halinde bu hayvanların çok fazla kullanılacağı alan var.

Bunca zaman kendi kendine geçeceği beklenmeseydi, gerekli bilimsel önlemler alınsaydı bizler şimdi vicdanımız ve mantığımız arasında kalmayacaktık.