bugün

vahdettini zorla gemiye bindirip kaçtı demek