tanrinin var oldugunu bilip sevmemek

  1. 6.
    (bkz: tanrinin var oldugunu bilip nefret etmek)
    0 -1 ... malafatov