bugün

politik muhafazarlık beyin hastalığı mı

Yapılan bazı çalışmaların bulgularına bakıldığında ;

Dinsel inanış anterior singulat kortekste azalan reaktiviteyle ve politik muhafazarlıkla ilişkilendiriliyor.

Dopamin ödül sisteminin aktivasyonunda azalma anterior singulat korteksle ilişkili..

Alzheimer dinsel merakın giderek kaybolması bu bölgedeki küçülmeye ilşkilendirilir.