bugün

18 mart çanakkale zaferi

ingiliz - fransız donanmasının çanakkale
boğazına girişi .
görsel

çanakkale boğazlarını başarıyla tahkim
eden , mayın hatlarını kuran alman subayları .

amiral Guido von Usedom .

soldan sağa . amiral usedom , kaiser 2. wilhelm ,
enver paşa , amiral merten ...
görsel

görsel
amiral johannes merten
görsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_Merten

Sonderkommando der Kaiserlichen Marine in der Türkei
türkiyede göre yapan alman imparatorluk
donanması grubu arması .

görsel
eski hatıralar ....