bugün

sel deprem kuraklık

3 doğal afettir. bunda kimsenin suçu yoktur ve zinadan dolayı olsa bile herkes özgürdür ve kimse bu durumdan suçlanamaz.