bugün

kurucu devlet başkanlarının bir tek ümmet olması

yazar burda herhalde şunu demek istiyor:

belli bir düşünceler grubunu paylaşan insan topluluğuna ümmet denir. ümmetin paylaştığı bu düşünceler grubunun kaynağını takip ettiğimizde, ümmetin kurucu babasına ulaşırız. burada bahsedilen düşünceler grubu bir din olabileceği gibi, bir devlet de olabilir. kurucu babayı kanlı canlı bir insandan çok, ümmetinin oluşumuna kaynaklık etmiş bir şablon, bir genetik kod olarak düşünmek daha doğru olur.
görsel