bugün

tarikatlar yasaklanmalı mı

tarikatlar geçmişte ne işe yaramıştır:
- müslüman olmayan halkın müslümanlaştırılması,
- göçerlerin yerleşik yaşama alışması,
- idarenin zayıf olduğu yerlerde fakir, her şeyini kaybetmiş ve gözü dönmüş bir kalabalığın dizginlenmesi,
- devletin yetmediği yerlerde yatacak yer, yemek sağlamak gibi sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesi,
- müslümanlığı yeni benimseyen topluluklarda islami yaşamın yerleştirilmesi, islam adetlerinin tanıtılması,
- adaletin tecelli etmediği yerlerde kadı görevleri,
- kendi anlayışları çerçevesinde geliştirdikleri bir sanat anlayışı ve kendilerince kutsal emanetleri biriktirme nedeniyle kendilerinden beklenmeyecek bir seviyede sanat ve müzecilik faaliyetlerinde bulunmaları, bunun yanında sözlü kültürel mirasın sözlü ve yazılı olarak sonraki kuşaklara aktarımı, yine geleneksel kültürden gelen mimari, tekstil, oyma gibi kaybolan sanatsal anlayışların gelecek kuşaklara aktarımı..
- devlete istihbarat sağlanması..

bu hizmetlerini de geniş imtiyazlar ve gelirler karşılığında yapmışlardır.

şu anda anayasal, sosyal bir hukuk devleti bu hizmetlerin hangisini gerçekleştiremiyor? hiç birini..

ben, günümüzde tarikatların seçimlere sirayet etmeleri dışında hiç bir vasıflarının olmadığını, zararlarının ise hesaba kitaba gelmez derecede fazla olduğunu düşünüyorum.