bugün

türkiye nin ortalama zeka seviyesi

ortalamalar yanıltır. resmin bütününü ortaya çıkartan standard sapmadır. ortalama değere eklenir ve ortalama değerden çıkarılarak alt ve üst sınırlar bulunur.