bugün

görünce entrysini bile okumadan eksilenen yazarlar

kartoncu, bez ve muhtardır.

ilk ikisini sevmem, muhtar emmi de uzun ve boş yazıyor.