bugün

ben bu cihana sığmazam dizisi

film piyasadan silinir gider, ben yine bu ''sığmazam''da ki, kabalığa, kulak tırmalamasına takılırım!
işim olmaz