bugün

iki şeyhin karşılaşma anı

“Güçlerimizi birleştirirsek kolayca ahirete dönebiliriz” sarılışı o. Nerde görsem tanırım.