yeni osmanlıcılık

  1. 2.
    temelleri 12 eylül askeri darbesi ile atılan yeni düşünsel akımdır. dönemin konjonkürü ile birlikte değerlendirildiğinde açığa cıkan durum şudur: dünya reagan ve thatcer öncülüğünde gelişen yeni sağ muhafazakar anlayışın türkiye'ye yerleştirilmesiyle ortaya çıkan düşünsel akım olarak tanımlanabilir.

    bu akıma göre türkiye iktisadi, kültürel, siyasal olarak eski osmanlı coğrafyasının parcaları olan yeni ülkelerden ayrılamaz. çünkü bu ülkelerle tarihsel bir birlikteliği söz konusudur. ayrıca yine bu akıma göre ülkenin temel sorunları kabul edilen sorunlar* türk modernleşmesinin sakat yönlerinin ürünüdür. yine ulus-devletin zihniyet kalıpları, * toplumun geniş kesimlerini dışlamıştır. dolayısıyla ulus-devlet aşılmalı ve bunun yerine federal yada konfederal örgütlenmeler geçirilmelidir.

    ilk okunduğunda kulağa makul istekler gibi gelmesine rağmen bu emperyal fikir 1970'lerin sonundan itibaren gelişmeye başlayan neoliberalizmden ayrı düşünülemez. bunun türkiye'deki ilk uygulayıcısı turgut özaldır. günümüzde ise fethullah gülen ve onun tarikatı bu hareketin öncüsü durumundadır.
    2 -1 ... demokles