bugün

katarın imdada yetişmesi

bae'nin imdada yetişmesi hususundaki yorumu çok isabetli buldum... bence, abd'nin bölgede etkinlik alanını daraltması ile birlikte yeni bir kocaya ihtiyaç duyan bae, doğrudan yatırım aktarmaktan çok suudi arabistan ve mısır'la arayı (yani ticareti) düzeltmemize yardım edebilirse, ekonomik açıdan çok müthiş bir adım olabilir..

ben hükümetin; ne mısır, ne bae, ne suudi arabistan konusundaki, hatta ne de suriye'deki tepkiselliği konusunda haksız olduğuna inanmıyorum. aslında bu ülkelerle arayı bozmakla, rakipleri olduğu devletlerle de ciddi kazanımlara imza atıldı, veya bu devletlerin idarecilerine karşı koz olarak nitelendirebileceğimiz, demokles'in kılıcı diyebileceğimiz varlıklar da elde ettik.. ama yöntemlerimiz bana oldukça fevri geliyor. sadece ticari anlamda değil, nüfuz anlamında da büyük zararlarımız oldu. 200 senedir bizden hiçbir nedenle kopmayan mısır'ın, g.t kadar güney kıbrıs'a hizmet etmesinin tek nedeni de bu fevriliktir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.