bugün

kitap alıntıları

Ey insan! Aklını başına al.

Hiç mümkün müdür ki: Bütün enva'-ı mahlukatı sana müteveccihen muavenet ellerini uzattıran ve senin hâcetlerine "Lebbeyk! dedirten Zât-ı Zülcelal seni bilmesin, tanımasın, görmesin?
Madem seni biliyor, rahmetiyle bildiğini bildiriyor. Sen de onu bil, hürmetle bildiğini bildir.

| Lem'alar
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.