bugün

kürtlerdeki töre cinayeti

Töre cinayeti ile katil olmak arasında büyük farklar vardır. Öncelikle bu farkı işlemek gerek. Töre cinayeti yerel feodalitelerin infaz ve idam mekaniğidir. iki grup arasında çıktı ise savaş tek bir grup içerisinde çıktı ise idam ile sonuçlanır.

Kurumsal bir şekilde mahkum ıslahı yapıları olmadığı için suçlu yönetimleri yoktur. Katı ve sert cezalar vardır. Aynı cezaları genel feodalite de de görürüz yani Türkiye öncesi ceza sisteminin kırsal uyarlaması diyebiliriz. Tabi bu uyarlamalar örnekleri olan büyük yapılardan da daha acımasız ve keyfidir.

Burada karşılaştırılan şey aslında Cumhuriyet sonrası bile yerel yönetim aşkını bitirmemiş feodal düzenler ile devletimizin hukuk sisteminin çelişmesidir.

Bir katilin işlediği suçtan pişmanlık duyma olasılığı var iken böyle bir olasılık bu yerel feodalitelerin merkezlerinde yoktur. Çünkü ilkel kanunlarını uygulamışlardır.

Savaş ise savaş idam ise idam. Yöntemi bu.

Teknik olarak töre cinayeti dediğimiz şeyleri basit bir cinayet ile kıyaslayamayız. Altında gizlediği daha fazla suçlar vardır. Daha fazla suçlu. Daha zalimce bir yaklaşım.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.