iyi veya kötü olduğunu anlama yolları

  1. 1.
    Nötr üm ben. iyi ya da kötü gibi kavramlara inanmıyorum.

    Pozitif ve nagatif davranışlar vardır sadece.
    1 ... uzay muhtari