ancak aptalların inanacağı bir yalan söyle

  1. 37.
    Dolara güvenen yolda kalır.
    0 ... uzay muhtari