öyle bir şey yazın ki sahibinin sesiyle okuyalım

  1. 339.
    A101 harca harca bitmez.
    7 ... giden gider