biosuna okuduğu üniyi yazan tip

  1. 11.
    Mezun olduğu uniyi yazan tip ?
    1 ... antimilitanist