islam akıl dini değildir

 1. 6.
  tarikatçı, yobaz, şarlatan, din satan, din ile geçinen tüccarların söylediği şey.

  islam dini akıl ve mantık dini değildir, islam teslimiyettir...diyorlar...

  müslüman akılsız olmalı, aklını, mantığını biz şarlatanlara teslim etmeli demeye getiriyorlar.

  video;
  https://streamable.com/i15n4b

  gördüğünüz gibi, neredeyse bütün şarlatan din tüccarları aynı şeyleri söylemiş.

  hepsinin ortak noktası; akla, mantığa, bilime, okumaya, eğitime karşı çıkmaları. orta paydada birleşmişler.

  peki islam dini bu konuda ne diyor?

  islam dininin tek makbul kaynağı kuranı kerim'dir...kuran dışındaki tüm kaynaklar şarlatanlıktır, serseriliktir, insanları kandırmaktır.

  bakınız, kuran diyor ki;

  bakara 44: Siz insanlara iyilik yapmayı emredip kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki ilâhî kitabı da okuyup duruyorsunuz. Hiç aklınızı çalıştırmıyor musunuz?

  bakara 164: aklını kullanan bir topluluk için elbette Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır.

  bakara 170: inkârcılara: “Allah’ın indirdiğine uyun” dendiği zaman: “Hayır! Biz, atalarımızdan gördüğümüze uyarız” derler. Peki, ya ataları aklını kullanamayan ve doğru yolu bulamayan kimseler ise!

  bakara 171: Allah’ın dâveti karşısındaki tavırları itibariyle kâfirlerin hâli, tıpkı çobanın çağrısını duyduğu halde, bu sözleri mânasız bir ses ve gürültü olarak algılayan sürünün durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü akıllarını kullanmazlar.

  ali imran 65: Ey Ehl-i kitap! ibrâhim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Halbuki Tevrat da incil de önce değil kesinlikle ondan sonra indirilmiştir. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

  yunus 100: Oysa Allah’ın izni olmadan hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Allah, akıllarını kullanmayanların kalpleri üzerine mânevî pislikler yağdırır.

  yusuf 2: Hiç şüphesiz biz o kitâbı, düşünüp anlamanız için indirdik.

  nahl 12: Sonra geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Gerçekten bunda aklını kullanan bir toplum için nice ibretler, dersler vardır.

  şuara 28: Bu kez Mûsâ: “O, doğunun, batının ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer aklınızı çalıştırırsanız anlarsınız” diye cevap verdi.

  ankebut 35: Gerçekten söylenen oldu ve biz aklını kullanacak bir toplum için o şehirden geriye açık bir ibret nişânesi bıraktık.

  ankebut 43: işte biz insanlar için böyle misâller veriyoruz. Fakat bunlar üzerinde ancak âlimler akıl yorar ve onlardaki gerçek mânaları anlayabilir.

  ankebut 63: Yine onlara: “Gökten suyu indirip, ölümünden sonra yeryüzünü onunla dirilten kimdir?” diye soracak olsan, mutlaka “Allah’tır” derler. Buna karşılık sen de onlara de ki: “Bütün deliller kendisinin yegâne Rab ve ilâh olduğunu gösteren Allah’a hamdolsun!” Fakat insanların çoğu akıllarını kullanıp gereği gibi düşünmezler.

  rum 28: O halde nasıl oluyor da yaratığımız olan şeyleri kendi mülk ve saltanatımızda bize ortak koşmaya kalkışıyorsunuz? işte biz, aklını kullanacak bir toplum için âyetlerimizi böyle açıklıyoruz.

  yasin 62: Buna rağmen, gerçekten o içinizden nice nesilleri doğru yoldan saptırdı. Aklınızı kullanıp, ona göre davranmalı değil miydiniz?

  **********************

  bunlar gibi daha onlarca ayet var kuranda. allah açık açık "aklınızı kullanın, düşünün" diyor.

  lakin bu şarlatanlar, "aklınızı kullanmayın, düşünmeyin, islam akıl dini değildir" diyerek alenen allah'a karşı çıkıyorlar.

  işte kuran'ın neden türkçe okunmasını istemedikleri, ibadetin neden türkçe yapılmasını istemediklerinin sebebi ortada değil mi?

  kuran türkçe okunsa, ibadet türkçe yapılsa, insanlar kendi ana dilinde söylenenleri anlasa, aklı erse, düşünse ne güzel olur. ama insanlar öğrenmesin, düşünmesin, sorgulamasınlar diye bu şarlatanlar kuran'ın türkçe okunmasını, ibadetin türkçe yapılmasını istemiyorlar işte.

  zira insanlar anladıkları lisanda ibadetlerini yapsa, kuranı okusalar, bu şarlatanların satacakları bir şey kalmayacak ellerinde.
  işte bu yüzden "teslim olun, düşünmeyin" diyorlar...

  gerçekten bu şarlatanları müslüman olarak görüyorsanız ve onların izinden gidiyor, onların sözünü dinliyorsanız, malesef siz bir müslüman değilsiniz, açık açık allah'a karşı geliyorsunuz demektir. sizlere şimdiden geçmiş olsun...
  8 -2 ... tengir budun