bugün

çağımızda dinlerin insanlığa katkısı

Çağımızda dinlerin insanlığa katkısı nedir ya da kalmış mıdır??

Artık çağımızda aklın çok kolay karar verebileceği konular da akıl üstü doğmatik güçlere inanç ne kadar gereklidir?

insan aklıyla iyi ve kötünün , adaletin , Erdemli ve etik olmanın , suç ve ceza tanımının evrensel ölçekteki yasalarca belirlendiği çağımız da dinlerin bunlara ilave ne gibi artı getirileri vardır sizce?

Bunlar için insanın bir tanrıya ya da bir peygambere ihtiyacı var mıdır?

Başörtüsü , kadının pay hakkı , hırsıza verilen ceza şekli gibi , gibi konular için dine peygambere ihtiyaç var mıdır?

Bunlar için “peygamber” e mi yoksa sağlam kurumsal yapılara mı ihtiyacımız vardır?

Özellikle din konusunun öncelendiği ve toplumda önemli bir yer işgal ettiği müslüman coğrafyalara baktığımız da yukardaki evrensel doğruları uygulama sıralamasında en aşağılarda görüyoruz!

O zaman düşünen bir beyin sahibi şu soruyu sormaktan kendini alıkoyamıyorum...

Dinler tanrı kelamı ise inanları niye bu kelamın içeriğini ve yukarıdaki akılla da kabul edilebilecek doğruları hayatlarında niye tecrübe edemezler ?

Buna karşın dinin toplum hayatına etkisini en aza indiren ve yukarıdaki doğruları yasalarla koruma altına alan toplumlar ilerleme de en üst sıralarda yer alır.

Uzun lafın kısası mesele din değil dostum , mesele aklını kullanan insan!

Bilimin insan aklının ürünü olan paratoneri icad etmesiyle ve bu buluşun sözde kutsal mekanları korumada kullanılmasıyla dinler bilim karşısında yenilip kendi yarattıkları insan biçimci tanrı anlayışının kendileri için kutsal olan mekanları bile korumaktan aciz olduğunu kabüllenmek zorunda kalmışlardır.

insanın dinden çıkma da duyduğu korku yıllarca beynine kodlanan insan biçimci tanrıyı kaybetme korkusu olup bunun ötesinde bir şey değildir.

Ayrıca dinler “teneke” olan insanı “altına “ çevirmez” , aksine insanoğlu, içinde yaşadığı coğrafyanın örf, adet, geleneklerini göre dini şekillendirir , kendine benzetir.

insanın iyi , Erdemli ve dürüst olması için dine ihtiyacı yoktur bunlar için nelerin gerektiği insan akılıyla zaten belirlenmiştir.

Yerleşik yaşama geçildiği dönemlerde ilk kez tecrübe edilen toplum yaşamı içersinde düzeni sağlamak için kutsal olduğuna inandırılan söylemlerin toplum hayatını tanzim etmede gerekli ve faydalı olduğu düşünülebilirdi , ama hepsi o kadar olup o dönemler için tarihsel kabul edilmesi gereken doğrulardır.

Son olarak dinden çıkarsam öteki dünyada yanarım korkusu olan insanlar hiç korkmasınlar ..

Yukarıdaki evrensel doğruları yaşamınıza uygulamak için dine ihtiyacınız olmayıp önemli olan bunları fiilen yaşamanızdır.

Ayrıca dinden çıkmanız , yaratıcı inancınızı kaybetmenizi gerektirmez.

Bu doğruları hayatınıza fiilen uyguladığınızda zaten inançlı biriyseniz “cennet” e , “göklerin krallığı”na erişirsiniz.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.