ağrı dağı nın ağrı da olmaması

  1. 7.
    Iğdır'da.
    Ha ığdır sonradan il oldu eskiden Ağrı'dır demeyin.

    Iğdır Kars'tan ayrıldı.
    1 ... eylulsabahi