görümceyi çuvala koyup duvardan duvara vurmak

  1. 7.
    PEKi YA ELTi?
    0 ... huzursuzkek