osmanlının ırak ve şam dan çekilme sebebi

  1. 3.
    Osmanlı ordusu kelimenin tam manasıyla perişan edilmiştir bu cephelerde. Bu cephelerin açılma sebebi zaten ingilterenin Verdun-Somme-Ypres muharebelerine asker kaydırmasını önlemektir. Osmanlı ciddi bir savunmadan uzaktır. Hatta birinci dünya savaşında 750-800 km yarılabilen tek cephe olmuştur. ingilizlerin savaş doktrinlerine Amfibi harekat, deniz destekli süvari taarruzu, tank saldırısı gibi pek çok yeni şeyleri eklediği Osmanlı ordusunun tam manasıyla ser sefil perişan olduğu bir cephedir. Tannenberg kahramanı Falkhenhein bile cepheyi bırakıp kaçmıştır.
    1 ... eksisozlukyazari