erkek kadına sahip olur kadın erkeğe ait olur

  1. 36.
    YAZIK KiMiN EVLADIYSA.
    1 ... huzursuzkek