bir zatın gavs olduğunu anlama yolları

  1. 7.
    Basit bir Basur muayenesinde ortaya çıkabilir. Doktorlar anlar.
    0 ... yani herhalde sanirim galiba