rte yi öven entrylerin eksilenmesi

  1. 11.
    Son 20 yılımızın bütün sorunlarında ve gelecek elli yılımızın varoluşsal büyük sorunlarında imzası bulunduğu düşünülen birinin övülmesi sonucu gerçekleşen eylem...
    4 ... kralzeus