rte yi öven entrylerin eksilenmesi

  1. 9.
    gizliden Atatürk'ün izinden giden insanları göstermiştir. frank Lucas gizli Atatürkçüdür. Atatürk ile alakalı başlığın aynısını rte için açarak Atatürk'ün bıraktığı izi takip etmiştir.
    0 -2 ... nietzschenintorunu