o kendini biliyor a ilanı aşk etme durumu

  1. 1.
    (bkz: o kendini biliyor) 'a yoğun duyguları belli etmek maksadıyla sözlük ahalisine belediye oparlörüyle anons yapma durumudur.
    1 ... garavel ustaa