köy çomarı oylarının kentlere etkisi

  1. 3.
    Köy çomarı en eğitimsiz en cahil çomardır. Televizyonda her söylenene inanır. Köyünde trt ve çomar kanalları dışında kanal görmez zaten orada ne söylenirse onu doğru sanır.
    1 ... vexillarius of theodopolis