chp li menderes belediyesinin rüşvet skandalı

  1. 5.
    Tencere dibin kara.
    2 -1 ... birimza