nurcular şizofrendir

  1. 3.
    Sobayla konuşan delinin sobayla konuşmasına iman ettiklerinden dolayı şizofrendirler.
    2 ... vexillarius of theodopolis