kazandıkları iyi olanların daha az çocuk yapması

 1. 5.
  özgür olmak isteyen, benim bedenim benim tercihim diyen kadınlar genellikle çocuk doğurmaktan vazgeçmek istiyorlar ve sonuç olarak nesilleri yok olacak.

  kadınlarını kontrol edebilen, sağlam değerleri olan toplumlar varlıklarını sürdürerek diğerlerini domine edecek. bu neolitik devrimden, hint-avrupa göçlerinden sonra da oldu, şimdi de olacak. avrupa'ya özenirseniz frenkler gibi savaşmadan etnik olarak erirsiniz tam arap olun kapanın da demiyorum lakin arayı bulun çoğalın. ne fazla özgürlük ne de tam baskı. ortalama tutturmak lazım.

  30-35 yaşına kadar özgür kız, ıssız adamcılık oynayan eğitimli türkler yok olacak bir kesimdir. bu değerlere sahip toplumlar demografik olarak yok olmaya mahkumdur. anneliğin kölelik olarak görüldüğü toplumlar doğada diğerlerince işgal edilmeyi, ezilmeyi hak ediyordur.

  ataerki, evlilik, aile, din vs. olmasa insanlar topluluk içinde ilişkiye girebilirdi. diğer primatlardan pek bir farkımız kalmazdı. medeniyet ataerkil kültürler ile gelişmiştir. ülkesini feminizm, libleft ve politik doğruculuğa bırakan milletler etnik olarak yok olmaya mahkumdur. isveç bunun ilk örneği olacak. fransa 2. ataerkilliği terk etmiş, kolektif bilinci olmayan toplumlar daha ataerkil toplumlarca ezilmeye mahkumdur. doğanın işleyişi bu. bugün isveç'te göçmen bir grup yerli bir adamı diğer isveçlilerin yanında dövebilir, kadınlarına taciz edebilir ise bu sebepledir. modern türk faust ruhuna sahip değil, ileride yok olacak. ataerkiye, evliliğe, aileye, dine vs. karşı bazı türkler'in istedikleri kadar bir yerleri yansın, bunlarsız yok olacakları gerçeğini görmek zorunda kalacaklar.
  1 -1 ... liberter sosyalist