ak itlerin erdoğanı satacağı gün

  1. 4.
    koyun çobanı terk edemez , çoban koyunları bırakıp kaçar.
    2 -1 ... mecburistikamet