köy enstitüleri kapatılma nedeni

  1. 23.
    Köy enstitüleri istanbul’daki azınlık okullarından başka Anadolu’da yatılı eğitim veren karma öğrenci sistemine sahip ilk ve tek okullardı. Bundan dolayı bazı gerici tiplerce “kız erkek aynı yerde yatıyorlarmış” iftirasına maruz kalınca bazı aydın ve ilerici bölgeler hariç maalesef halkın genelinde bir teveccüh göremedi. Bu iftiranın temelinde ise toprak sahiplerinin feodal düzeni sürdürme endişesi yatıyordu. Çünkü köylü aydınlanırsa kendilerinin ucuz iş gücü kaynağı yok olacaktı. Bu yüzden toprak ağaları bölgedeki şeyhleri de yalanlarına ortak ederek halkın dini görüşlerini istismar ettiler.
    1 ... centurion