algının ters tepmesi

  1. 1.
    bazen bazı insanlar farkında olmadan başarırlar bunu.
    savundukları şey aslında doğrudur. ama bunu savunurken siyah ile beyazı, doğru ile yanlışı ayırt etmeksizin işi algı yaratmaya vurduğu an; haklı çıkacaksa da haksız çıkabilmektedir.
    0 ... eylulsabahi