en sevdiğin padişah

  1. 8.
    Orhan gazi. Tam bir savaşçı ve osmanlı'da tüm teşkilat sistemini getiren insandır, denilebilir.
    2 ... katalin