ilk yerli uçağa isim buluyoruz

  1. 7.
    Gökyaran1071 olabilir ya da Gökleryaran1453.

    Edit: şimdi aklıma geldi, Gökleryardıran751
    3 ... kont dekont