sokak kedisi sahiplenmek

  1. 6.
    #Satınalamasatma

    (img:#2130774)
    1 -1 ... bir idealistin ta kendisi