reis in gaf yapması

  1. 1.
    Süphesizki olagan bir durumdur.
    Ben demedim prompter.
    0 -1 ... atlant isten gelenadam