bekçilerin bekçi unvanını kullanmak istememesi

  1. 68.
    Son derece haklı ve yerinde bir istektir. Bu işi kökten çözmek adına bekçiler derhal kapatılmalıdır.
    3 ... sodomlu