birlikte ölüm karinesi

  1. 5.
    birbirine mirasçı olan kişiler yönünden önemlidir.
    0 ... oberst