kral arthur türktü

 1. 1.
  bir gerçek.

  ingilizlerin bugün ataları olarak kabul ettikleri kral arthur, her ne kadar yaşayıp yaşamadığı meçhul olan bir mitolojik şahsiyet olsa da, anlatılanlar ve arthur efsaneleri ile ilgili yazılanlara göre kral arthur, iskit türklerindendir. yani alp er tunga'nın torunudur...

  üstelik sadece arthur değil, yanındaki şovalyeler, lancelot, tristan vb bunlar da iskit türklerindendir.

  bu mitolojik karakterlerin at üzerinde kılıç kullanıp ok atabilmeleri ada halkının hafızasında öyle bir yer etmiştir ki, roma ordusunda paralı askerlik yapan bu iskit savaşçılarından mitolojik karakterler yaratmışlar ve onları özümsemişlerdir.

  oysa ki türkler binlerce yıldır üzengi sistemi sayesinde at üzerinde savaşabiliyor, ok atabiliyordu. ama bu teknoloji ilkçağ britanyasına oldukça yabancıydı.

  o yüzdendir ki kral arthur'u ve kılıcı excalibur'u efsaneleştirdiler.
  öyle ya, arthur'un at üzerinde savaştığı bu kılıç ancak sihirli olabilirdi onlara göre.

  her neyse, efsaneye göre kral arthur ve arkadaşları roma ordusunda görevli iskitli savaşçılardı. onların geldikleri yer sarmatya'ydı. onlar sarmat kökenliydiler.

  sarmatlar kim?
  iskitler'i oluşturan boylardan biri.

  ayrıca bu sarmatların bir başka özelliği daha var.
  sarmatlar yine bir başka mitolojik savaşçılar olan amazonlar'dan türemiştir.
  efsaneye göre amazon kadınlarının iskit erkekleri ile çiftleşmelerinden doğan kız çocuklar amazonlara katılır, erkek çocuklar ise sarmatlar olarak adlandırılırmış.
  (bkz: amazonlar/#43238474)

  işte kral arthur ve yuvarlak masa şovalyeleri bu sarmatlar'a mensup savaşçılardı.

  arthur efsanesinde arthur'un, babası ve druid bir kadından olduğu ifade edilir.
  ve böylece arthur ve merlin arasında organik bir bağ kurulur ki, druidlerin de kökeni aslen anadolu'dur.

  meşhur druidler, kökeni anadolu olan kybele rahipleri olan arkigallos'lardır.
  (bkz: islam öncesi druid kültürü/#43347450)

  dünya türk olsun ve tanrı türkü korusun. selam ve duva ile...

  *********************

  not: uzun uzun yazmayacağım şimdi uğraşamam. isteyen gitsin araştırsın. çok da fifi...
  4 ... tengir budun