bilinçsiz atomlar nasıl bilinçli canlı üretiyor

  1. 37.
    evrene kaos değil kanunlar hakimdir. evrenin matematikle açıklanabileceği ve küçük parçalara bölerek deney gözlemle anlaşılacağı fikri de Descartes'ın felsefesinden ileri gelerek modern bilimin yolunu açmıştır denilebilir. aynı descartes her şeyden şüphe edilebileceğini, fakat varlığımızdan şüphe edilemeyeceğini söyler ve o ünlü düşünüyorum, o halde varım önermesi ile ifade eder. yani bilincin varlığını bu mekanik düzenden ayırır. sonrasında mükemmel varlığa yönelik zihnimizdeki düşünce alanından hareketle tanrıya ulaşır. zira madde bozulmakla ve dönüşmekle kaimdir, yani mükemmel bir madde olamaz, çünkü bozulur, değişir. evrenin matematiğini de önce zihnimizde kurup varsayımlarla yola çıkarız, yani soyut, bilinç vasıtasıyla.
    0 -1 ... sair zamanlar