tunç soyer in iskeleye işgalci gemisi ismi vermesi

  1. 3.
    cuhapenin hazır fırsat bu fırsat düşüncesiyle içinde kalan ukteleri ortaya çıkarması durumudur. bunların dedeler ide böyleydi. yazık.
    1 -4 ... frank lucas