bilinçsiz atomlar nasıl bilinçli canlı üretiyor

  1. 28.
    evrende birbirleri ile uzak ve alakasız görünen şeylerin bile birbirlerine benzemesi ya da benzer davranışlar sergilemesi tesadüf değil. evrim teorisine göre her canlı nasıl tek bir hücreden evrim geçirip bugünkü formlarını aldıysa evren de tek bir atomdan evrim geçirerek oluştu. yani aslında evrendeki her şey hidrojen ve helyum atomlarının davranışlarını sergileme eğiliminde olabilir.
    1 -1 ... nietzschenintorunu