otoyolda namaz kılmak

  1. 10.
    Her 200 metrede bir cami düşen şehirde gösteriştir. Ve bu elemanlar tebliğ tarikatından.
    3 ... vexillarius of theodopolis