sözlüğün bitmesi

  1. 11.
    Husule gelmiş olan.

    Vuku bulmuş bu hadiseyi inkar eylemek hatadır.
    4 -2 ... joseph shomolo kuschca