uludağ sözlük ofisindeki yemekhane

  1. 2.
    Yalandır. Çay şeker için bile para vermez zall.
    1 ... serdarsl06